Khách hàng Cát Tường Phú Hoà công chứng nhận giấy chứng nhận

Ngày 07/09/2022, tại trụ sở văn phòng Công ty, Chủ đầu tư đã tổ chức ký công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành công cho các Khách hàng mua sản phẩm dự án Khu dân cư Đức Hoà Hạ (tên Thương mại “Cát Tường Phú Hoà”).   Là một sản phẩm …

Khách hàng Cát Tường Phú Hoà công chứng nhận giấy chứng nhận Read More »