Đường Vành đai TP.Tân An – Dự kiến thông xe vào cuối năm 2023

Sau nhiều năm, công trình Đường Vành đai TP.Tân An (bao gồm cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây) dần hoàn thiện. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch cho sự phát triển của TP.Tân An, tỉnh Long An