Hậu Giang: Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở là gần 22.000 tỷ đồng

Ngày 02/3, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định này, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2020 – 2030 cần tăng thêm 7.072.709m2 sàn; dự báo nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn năm 2021 – 2025 là 21.866 tỷ đồng.

03/03/2021

Huỳnh Biển - Báo Xây Dựng

phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và hướng đến năm 2030

Thực trạng phát triển nhà ở chưa tương xứng
Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019 và kết quả khảo sát, tính toán về công tác phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, hiện trạng chung về nhà ở trên địa bàn tỉnh tính đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh có khoảng 215.239 căn nhà với tổng diện tích sàn nhà ở là 17.233.130m2. Trong đó: nhà ở đô thị toàn tỉnh là 5.885 căn với tổng diện tích sàn là 4.615.651 m2; nhà ở nông thôn là 37.571 căn với tổng diện tích sàn là 12.618.210 m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 23,5m2 sàn/người. Trong đó khu vực đô thị là 24,8 m2 sàn/người và khu vực nông thôn là 23,1m2 sàn/người.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Hậu Giang có 12 dự án phát triển nhà ở đang triển khai thực hiện, với tổng diện tích đất 96,21ha, đáp ứng hơn 577.260m2 sàn nhà ở. Phần lớn dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đều theo hình thức phân lô, bán nền; một số dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức xây dựng nhà ở riêng lẻ. Các dự án phát triển nhà ở góp phần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở cho người dân lựa chọn, giải quyết một phần nhu cầu nhà ở của người dân.

Nhà ở thương mại chỉ chiếm một phần nhỏ so với lượng nhà ở hiện có trên toàn tỉnh, tất cả đều phát triển dưới dạng nhà ở riêng lẻ, một số dự án hỗn hợp cùng với kinh doanh dịch vụ. Phát triển nhà ở thương mại theo dự án tạo cảnh quan khang trang, hiện đại; hình thành các khu đô thị mới, đồng bộ, có hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh như: Dự án Vincom Shophouse Hậu Giang, Khu đô thị Cát Tường Western Pearl… Nhà ở thương mại phát triển đa dạng về kiểu dáng, không gian kiến trúc cũng như nâng cao tính thẩm mỹ về nội thất và ngoại thất, kiến trúc đẹp, hiện đại và công năng khá hoàn chỉnh. Việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Trên địa bàn tỉnh chỉ có 05 dự án nhà ở xã hội có quy mô 1.715 căn nhà ở xã hội, tổng diện tích sàn xây dựng 99.957m2.

 

Bản đồ vị trí các dự án phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang

Theo nhận định của UBND tỉnh Hậu Giang, gần 10 năm thực hiện phát triển nhà ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ về nhà ở. Nhiều dự phát triển ở đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà ở do người dân tự xây dựng tại một số khu vực tăng cao cả về số lượng và chất lượng. Nhu cầu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị vẫn còn nhiều do sự phát triển, thu hút các thành phần lao động tại khu vực đô thị. Bên cạnh một số khu vực có sự phát triển mạnh về nhà ở, một số khu vực khác tốc độ phát triển còn chậm, một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra. Chất lượng nhà ở của người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được cải tạo rất nhiều. Tuy nhiên, lượng nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ trên địa bàn tỉnh vẫn còn 45.169 căn nhà, các căn nhà này chủ yếu là nhà ở của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và có thu nhập thấp tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dự báo nhu cầu nhà ở tăng cao
Theo dự báo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhu cầu nhà ở sẽ tăng cao. Kết quả khảo sát nhu cầu nhà ở, hiện nay người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã bắt đầu có nhu cầu về nhà ở chung cư, như: Các Khu công nghiệp tại huyện Châu Thành và Châu Thành A, nơi hiện có 8 Khu công nghiệp và 01 Cụm công nghiệp, có khả năng phát triển nhà ở chung cư để tiết kiệm quỹ đất, giảm giá thành mua nhà, thuê nhà cho người lao động. Qua đó ổn định nguồn nhân lực, ổn định sản xuất cho các công ty sử dụng người lao động tại các Khu, Cụm công nghiệp. Khu vực ngoại thành thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy, khu vực các thị trấn và khu vực nông thôn, hầu hết các hộ dân khi được hỏi đều muốn sở hữu nhà ở riêng lẻ, do quỹ đất tại các khu vực này còn nhiều, giá thành hợp lý.

Tổng thể dự án Cát Tường Western Pearl

Tổng thể dự án Cát Tường Western Pearl Vị Thanh.

Dự báo đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân tối thiểu của tỉnh đạt 26,5m2/người; đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu toàn tỉnh đạt 30,0m2/người. Như vậy, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2020 – 2030 cần tăng thêm 7.072.709m2 sàn; trong đó giai đoạn 2020 – 2025 là 3.281.580m2 sàn; giai đoạn 2026 – 2030 là 3.791.129m2 sàn. Dự kiến nhu cầu quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở giai đoạn 2020 – 2025 là 1.765,77ha, giai đoạn 2026 – 2030 là 685,12ha. Trong đó tập chung chủ yếu vào hình thức phát triển nhà ở thương mại, các khu đô thị, khu dân cư. Dự báo nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2025 là 21.866 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 5.605 tỷ đồng, người dân 16.260 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 – 2030 là 33.500 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 7.168 tỷ đồng và người dân 26.332 tỷ đồng.

Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Hậu Giang đã giao cho Sở Xây dựng Hậu Giang chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh theo quy định. Công bố công khai, minh bạch Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở; hướng dẫn việc triển khai, cơ chế chính sách phát triển nhà ở, quỹ đất để phát triển nhà ở trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Phối hợp thực hiện lập quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển từng loại nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, bố trí 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị tại các đô thị từ loại III trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại III trở lên để thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội tại các khu vực đô thị của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh việc đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, các địa phương trong từng thời kỳ và hàng năm để triển khai thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh về các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh theo quy định.

QUÝ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM ĐẦU TƯ, AN CƯ TẠI TP.VỊ THANH, HẬU GIANG VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC CÁT TƯỜNG
VPGD tại TPHCM: 259A Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
VPGD tại Hậu Giang: Khu Đô Thị Cát Tường Western Pearl 1, số 2 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu giang.
Website: www.cattuonggroup.com.vn – www.cattuongphuhung.vn.
Fanpage: www.facebook.com/tapdoandiaoccattuong – www.facebook.com/duancattuongphuhung
Tổng đài CSKH: 1900 2836 (phím 0)
Hotline: 0945 717 170